Dokumenty ke kariérnímu řádu

Kariérní řád: Hodnocení dopadů regulace novely zák… Kariérní řád: Teze vyhlášky o standardu učitele (v… Kariérní řád: Teze vyhlášky o atestačním řízení v … Kariérní řád: Platné znění dotčených částí zákona … Kariérní řád: Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb.,… Kariérní řád: Důvodová zpráva k novele zákona č. … Kariérní řád: Předkládací zpráva k novele zákona Více >

Petr Němec: Udělejte ze svých prezentací interaktivní výukový materiál

Inspirace jak z powerpointové prezentace udělat interaktivní výukový materiál použitelný k samostatnému studiu vhodná pro technologicky zdatnější učitele. (Celý příspěvek…)

Moderní-dějiny.cz nabízí výukový komplet „Rok po roce, poválečnými dějinami rok za rokem“

Učitelům a pedagogickým pracovníkům nabízí portál Moderní-dějiny.cz zdarma praktickou sadu pracovních materiálů, tematicky zaměřenou na poválečné období československých a světových dějin (1945–1989). (Celý příspěvek…)

Gynzy.com: 50 bezplatných DUM pro vaše školní stránky

Gynzy.com je online služba, která nabízí předem připravené aktivity pro interaktivní tabule a internetové stránky. Většina je k dispozici pouze prostřednictvím předplatného, ale nabízejí i kolekci 50 bezplatných DUM, které si můžete vložit i na své školní stránky. (Celý příspěvek…)

Toporopa.eu: Procvičte si mozek se zeměpisem

Online kvízy obsahují otázky týkající se zemí, regionů, měst, vlajek, monarchií, hor, vodstva a dalších témat. Všechny kvízy se soustředí na mapu evropského kontinentu, která spojuje zeměpisné, politické, historické a ekonomické znalosti. (Celý příspěvek…)

Inkluze.cz: Pracovní listy pro učitele a asistenty pedagoga

Na portálu www.Inkluze.cz spustili novou rubriku s názvem Pracovní listy, kde jsou ke stažení praktické materiály určené asistentům pedagoga a učitelům vzdělávající ve svých třídách děti se znevýhodněním. (Celý příspěvek…)

E-knihy pro knihovny

Zajímavý přehled odkazů na úložiště e-knih nabízí web E-knihy pro knihovny. Nalezneme tu například české a slovenské e-knihy v kategoriích Open Access a Public Domain, Zdarma, K vypůjčování, Ke čtení v knihovně a dalších. (Celý příspěvek…)

Dokumentární filmy mohou ve výuce nově používat učitelé cizích jazyků a přírodních věd

Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz pro pedagogy a žáky jsme rozšířili o nové tematické okruhy a ke stávajícím společenskovědním a dějinným jsme nově zařadili také filmy a výukové materiály pro jazykáře a učitele biologie, chemie a matematiky. Učitelé těchto předmětů, jejichž látka je mnohdy pro žáky náročná na memorování, tak mohou nyní využívat atraktivní formy on-line výuky, která je Více >

Alena Hesová: Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti

Příspěvek představuje Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Po krátkém úvodu, ve kterém je vymezeno, proč katalog vznikl, pro koho je katalog určen a co je obsahem katalogu, následují anotace vybraných materiálů a seznamy materiálů, a to podle typu materiálu nebo podle autora. Na přípravě katalogu, který je celý ke stažení v příloze článku, Více >

Případová studie: Řešení bezdrátové sítě Základní škola a gymnázium Česká Kamenice

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice je inovativním vzdělávacím zařízením, které v rámci projektu „Vzdělání 21“ umožňuje svým studentům a učitelům využívat nejmodernější informační technologie pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky. Žáci i učitelé jsou vybaveni notebooky a tablety, které jim umožňují sdílet výukový materiál a výsledky práce skrze interaktivní tabule a projektory instalované ve Více >