E-kniha pro vás: Jak nasadit Windows 10 ve škole

Tento návod vám ukáže, jak nasadit operační systém Windows 10 ve školním prostředí. Naučíte se, jak nasadit Windows 10 ve škole, jak integrovat do školního prostředí Microsoft Office 365, Active Directory Domain Services (AD DS) a Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) a jak nasadit Windows 10 a vaše aplikace na nová zařízení nebo jak na Windows 10 upgradovat Více >

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2017

CERMAT uvolnil ke stažení ilustrační zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky. Jednotlivé sady obsahují vždy dokumentaci pro český jazyk a matematiku. Zkušební dokumentace k jednotlivým předmětům se skládá z testového sešitu, záznamového archu, klíče správných odpovědí a vzoru vyplněného záznamového archu. (Celý příspěvek…)

18. 2.: Staňkov 2017: Ta učí tak a ten zas takhle a všichni společně se naučíme moc!

V sobotu 18. února 2017 od 9 do 17 proběhne v ZŠ ve Staňkově vzdělávací akce s názvem „Ta učí tak a ten zas takhle a všichni společně se naučíme moc“. V průběhu dne proběhne několik prakticky zaměřených workshopů.

(Celý příspěvek…)

Šablony OP VVV: Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby

Řídící orgán OP VVV zveřejňuje dne 24. listopadu 2016 soubor obsahující souhrn dílčích kroků procesu zpracování, hodnocení a administrace žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání první zálohové platby. (Celý příspěvek…)

MŠMT: Garance místa v mateřské škole už od září 2017

Novela školského zákona přináší kromě jiného povinnost obcím určit spádové oblasti pro mateřské školy. To má rodičům čtyřletých dětí zajistit od 1. září 2017 místo v mateřské škole minimálně v místě jejich bydliště. Rodiče mají samozřejmě stále možnost přihlásit své dítě do jakékoli jiné mateřské školy. O přijetí dítěte, tak jako doposud, rozhoduje ředitelka Více >

Dokumenty ke kariérnímu řádu

Kariérní řád: Hodnocení dopadů regulace novely zák… Kariérní řád: Teze vyhlášky o standardu učitele (v… Kariérní řád: Teze vyhlášky o atestačním řízení v … Kariérní řád: Platné znění dotčených částí zákona … Kariérní řád: Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb.,… Kariérní řád: Důvodová zpráva k novele zákona č. … Kariérní řád: Předkládací zpráva k novele zákona Více >

Petr Němec: Udělejte ze svých prezentací interaktivní výukový materiál

Inspirace jak z powerpointové prezentace udělat interaktivní výukový materiál použitelný k samostatnému studiu vhodná pro technologicky zdatnější učitele. (Celý příspěvek…)

Moderní-dějiny.cz nabízí výukový komplet „Rok po roce, poválečnými dějinami rok za rokem“

Učitelům a pedagogickým pracovníkům nabízí portál Moderní-dějiny.cz zdarma praktickou sadu pracovních materiálů, tematicky zaměřenou na poválečné období československých a světových dějin (1945–1989). (Celý příspěvek…)

Gynzy.com: 50 bezplatných DUM pro vaše školní stránky

Gynzy.com je online služba, která nabízí předem připravené aktivity pro interaktivní tabule a internetové stránky. Většina je k dispozici pouze prostřednictvím předplatného, ale nabízejí i kolekci 50 bezplatných DUM, které si můžete vložit i na své školní stránky. (Celý příspěvek…)

Toporopa.eu: Procvičte si mozek se zeměpisem

Online kvízy obsahují otázky týkající se zemí, regionů, měst, vlajek, monarchií, hor, vodstva a dalších témat. Všechny kvízy se soustředí na mapu evropského kontinentu, která spojuje zeměpisné, politické, historické a ekonomické znalosti. (Celý příspěvek…)